הוראות בטיחות

 

2. הוראות בטיחות
במידה ויש צורך לטפל במכונה יש ראשית לנתק אותה מזרם החשמל ורק לאחר מכן ניתן לבצע פעולות תחזוקה.
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות מאושרת ע"י הייצרן\ יבואן.
רק טכנאים מוסמכים רשאים לבצע תחזוקה במכונה.
על המכונה להיות מותקנת במקום ראוי ללא חשיפה ללכלוך אולרטיבות.
אין להכניס יד או מכשיר כלשהו לתוך המכונה בזמן שהיא מחוברת לחשמל.
יש להיזהר מנגיע בחלקים חמים וכן להמנע ממגע בין מים לחלקים חשמליים כלשהם.